Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà

Lại một lần nữa, Hồ Ngọc Hà rơi vào tay anh “nháy” Lý Quí Khánh và để lộ một hình ảnh thật khó nói thế là xấu hay đẹp…

Hồ Ngọc Hà và Lý Quí Khánh,
cặp bạn thân này mới đây đã là minh chứng hùng hồn cho một quan điểm
rất được đồng lòng từ cộng đồng mạng, đó là: đừng bao giờ nhờ bạn thân chụp hình cho bạn!

Sau
bức ảnh chụp nét như ghép mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ vào hôm trước,
sang đến hôm nay chúng ta lại được nhìn thấy một bức hình khác đúng
phong cách “bạn thân bị hại”… Đây là ai đó, nhìn là Hồ Ngọc Hà mà hình
như không phải Hà Hồ mà chúng ta thường thấy.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Body
kia chính là của Hồ Ngọc Hà rồi, vòng nào ra vòng đấy trang phục vô
cùng sexy quyến rũ. Ấy thế nhưng mà biểu cảm kia thì đã cho thấy đây là
một gương mặt không chút phòng bị… Chắc Lý Quí Khánh đã chuẩn bị sẵn
máy quay và gọi “Hà ơi!” để cho ra một tấm ảnh trông Hồ Ngọc Hà kì cục
đến vậy. Gương mặt được đánh phấn bắt sáng sáng choang khung hình lại
làm bức ảnh thật mà như ghép. Tổng thể rất ổn mà cái tóc cái đầu của Hồ
Ngọc Hà trong ảnh quá sai so với tỉ lệ thân hình.

Nhìn lại những
bức hình mà Lý Quí Khánh chụp cho Hà Hồ, có lẽ Lý Quí Khánh phải học
ngay cấp tốc một khoá chụp ảnh bằng Iphone đi thôi! 

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Một bức hình khác Lý Quí Khánh từng chụp cho Hà Hồ, người và cảnh chẳng liên quan gì đến nhau.

Một lần nữa, Lý Quý Khánh lại thể hiện là người bạn chụp ảnh có tâm nhất cho Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ảnh khoe xe nhưng vẫn muốn có người thì chụp thế này… Người một nơi mất chân mất tay, xe một nẻo mất góc mất gương.

Theo Trí thức trẻ