PVN lãi hơn 13.000 tỷ đồng​ nhờ giá dầu tăng

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đạt 247.100 tỉ đồng, vượt 15% so với kế hoạch, tăng 31.500 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận sau thuế của PVN đạt 13.100 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và bằng 79% kế hoạch năm.

PVN cho biết hầu hết các chỉ tiêu đều đạt vượt mức từ 2 – 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra.

Đặc biệt, các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức do giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch, đạt 54,4USD/thùng trong khi mức giá kế hoạch là 50 USD/thùng.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã tiết giảm được 4.740 tỷ đồng nhờ cắt giảm chi phí từ tất cả các đơn vị.

PVN cũng cho biết đã phát hiện thêm một mỏ dầu khí mới, đưa một số công trình di vào khai thác như giàn Thỏ Trắng 3.

Nhờ vậy, tổng sản lượng khai thác quy ra dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm.

Với dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46-50 USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2017 dự báo đạt 50USD/thùng, PVN cho rằng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong 6 tháng tới đều có thể đạt bằng hoặc vượt kế hoạch.

Tập đoàn dầu khí dự kiến sản lượng khai thác dầu thô cả năm 2017 sẽ đạt từ 15,20-15,35 triệu tấn, vượt 1% so với kế hoạch đặt ra.

Doanh doanh thu của cả năm của PVN sẽ là 465.000 tỷ  nộp ngân sách 80.200 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 23.400 tỷ đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *