Nhiều ngân hàng báo lãi nghìn tỷ, trăm tỷ đồng

Ngân hàng Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đã đạt 5.054 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ.

Con số này tương đương mức 53,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2017 của Vietcombank.

Trước khi trích lập dự phòng, lợi nhuận của Vietcombank đạt đến 8.058 tỉ đồng, huy động vốn tăng 10,4% và cho vay tăng 13,1%.

Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank tăng tới hơn 24% so với đầu năm.

Tương tự, dù đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ 585 tỉ đồng, tuy nhiên qua nửa năm Sacombank đã đạt 428 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ cung cấp dịch vụ của ngân hàng này tăng 27% so với cùng kỳ, và chiếm 23% tổng thu nhập 6 tháng đầu năm.

Do kết quả khả quan nên lãnh đạo Sacombank dự kiến nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay lên mức 1.000 tỉ đồng.

Nửa đầu năm 2017, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng thông báo đạt 483 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm, nợ xấu duy trì mức dưới 1%.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đạt lợi nhuận trước thuế gấp đôi so với cùng kỳ, lên mức đạt 494 tỉ đồng, tổng tài sản tăng 14% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay tăng 13,5%, đạt hơn 44.960 tỉ đồng và huy động vốn tăng hơn 11%, đạt hơn 51.300 tỉ đồng, nợ xấu giảm còn 1,67%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *