Ngân hàng lạc quan về lợi nhuận năm 2017

Cụ thể, 90,6% ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 13,2%, theo kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo, Thống kê của Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng cũng được dự đoán tăng bình quân 5,09% trong quý 3 2017 và 16,33% tính đến cuối năm 2017, theo kết quả tổng hợp trên. 

Có 64% các ngân hàng nhận định tình hình kinh doanh trong quý 2-2017 có sự cải thiện tốt và rõ nét hơn so với quý 1, trong đó thu nhập ròng từ dịch vụ và hoạt động tự doanh đều tăng trưởng khá.

Đối với các nhân tố chủ quan và khách quan trong 2 quý đầu năm 2017, các ngân hàng đánh giá đều có sự cải thiện hơn so với cuối năm 2016.

Kết quả thống kê cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng trong 6 tháng đầu năm cũng có sự cải thiện đáng kể, thanh khoản toàn hệ thống tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt và cải thiện so với quý trước.

Tình hình thanh khoản tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả đồng VND và ngoại tệ.

Về nợ xấu, hầu hết ngân hàng đều cho rằng sẽ tiếp tục giảm trong quý 3 trong khi huy động vốn và tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng ổn định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *