Nhà kính hàng tỉ đồng vẫn không phải là tài sản thế chấp

Dù vốn đầu tư trồng nông sản chất lượng cao khoảng 2-3 tỉ/ha nhưng các công trình trên đất (nhà kính, nhà lưới…) chưa được cấp chứng nhận là tài sản trên đất - Ảnh: Mai Vinh
Dù vốn đầu tư trồng nông sản chất lượng cao khoảng 2-3 tỉ/ha nhưng các công trình trên đất (nhà kính, nhà lưới…) chưa được cấp chứng nhận là tài sản trên đất – Ảnh: Mai Vinh

Ông Trần Văn Tần – phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước – cho biết việc triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sạch còn gặp nhiều khó khăn.

Ý kiến này được ông Tần phát biểu tại hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao” do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 4-7 tại Hà Nội.

Chẳng hạn, các công trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới… chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp.

Điều này gây khó khăn cho việc làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay tại NH, chưa kể thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ 
cao còn bấp bênh…

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường cùng với Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu các tài sản trên.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, dự báo và cảnh báo về nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, các hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
cho sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *