Chậm giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng yêu cầu kiểm điểm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ kế hoạch và Đầu tư họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức làm chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh: T.C
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư họp kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức làm chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công – Ảnh: T.C.

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp chiều 4-7 do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, tổ trưởng tổ công tác của Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ trì.

Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 (không bao gồm trái phiếu Chính phủ) là 307.150 tỉ đồng.

Đến hết tháng 6-2017, vốn đã giao kế hoạch là 303.075,66 tỉ đồng, bằng 98,7% kế hoạch.

Giao vốn thấp, giải ngân chậm

Số vốn còn lại Bộ Kế hoạch và đầu tư chưa giao là 4.074,34 tỉ đồng, bằng 1,3% kế hoạch, trong đó chủ yếu bao gồm 3.000 tỉ đồng cho chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (hiện Bộ Kế hoạch và đầu tư đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan)…

Tuy nhiên, việc giao vốn trái phiếu Chính phủ khó khăn hơn. Tổng vốn đầu tư năm 2017 là 66.485 tỉ đồng, nhưng qua 6 tháng Bộ Kế hoạch và đầu tư mới giao được 5.197,3 tỉ đồng, chiếm 10,4%. Còn vốn trái phiếu Chính phủ chuyển nguồn mới giao được hơn 6.200 tỉ đồng (38,2%).

Như vậy vốn trái phiếu Chính phủ chưa giao vẫn còn gần 55.000 tỉ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, nguyên nhân giao chậm trễ vốn trái phiếu Chính phủ là do chế độ quy định điều kiện để bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm cho dự án khởi công mới phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 30-10 của năm trước năm kế hoạch.

Đặc biệt, theo báo cáo của Bộ Tài chính thì kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất thấp, đạt xấp xỉ 91.400 tỉ đồng, bằng 25,6% kế hoạch Quốc hội quyết định (trong khi cùng kỳ năm 2016 đạt 26,8%).

Ngoài ra, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, sau nửa năm đã phát hành được 3/4 số lượng trái phiếu Chính phủ để huy động vốn thực hiện các công trình, dự án, nhưng việc giải ngân đang chậm trễ.

Trước thực trạng trên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ không đồng tình với tiến độ giao và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 khi cho rằng: “Đã làm ảnh hưởng rất tiêu cực tới việc làm, thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn”.

Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể

Phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-7-2017.

“Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm của ai giao vốn chậm” – phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó thủ tướng yêu cầu trước ngày 30-7, Bộ Kế hoạch và đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao tiếp 4.074 tỉ đồng còn lại của vốn ngân sách nhà nước và 55.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ chưa được giao.

Đồng thời nhấn mạnh Chính phủ không chấp nhận giảm vốn trái phiếu Chính phủ để tăng vốn ODA hay vốn khác trong năm 2017, yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư hoàn tất các thủ tục trước ngày 15-7 để giao vốn đợt 2 cho các công trình, dự án.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ soạn thảo công văn truyền đạt tới tất cả các bộ, ngành, địa phương độc lập đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi các pháp luật liên quan tới đầu tư công như Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật bảo vệ môi trường… để xác định rõ các bất cập, nhanh chóng sửa đổi pháp luật liên quan.

Bộ Kế hoạch và đầu tư khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định 136, nghị định 77, nghị định 15 theo hình thức rút gọn; thực hiện công bố công khai các bộ, ngành, địa phương chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân trong việc thiếu trách nhiệm, trì trệ, gây cản trở đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành cũng thảo luận, xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *