Nhà đầu tư: Nộp đơn một chỗ, nhận về hai giấy phép

Theo cơ chế mới này, bắt đầu từ đầu tháng 7-2017, các nhà đầu tư nước ngoài khi liên hệ với một trong ba cơ quan gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thì đều được hỗ trợ giải quyết các thủ tục đầu tư, thuê đất và đăng ký kinh doanh.

Đây chính là cơ chế một cửa trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư tại TP.HCM vừa được UBND TP.HCM chỉ đạo triển khai.

Điều này cũng có nghĩa là các nhà đầu tư không còn phải nộp hồ sơ cho hai cơ quan chuyên môn khác nhau, một chuyên về đăng ký đầu tư, một chuyên về đăng ký kinh doanh, giúp tiết kiệm được thời gian hơn trong thủ tục hành chính. 

Theo các doanh nghiệp, cơ chế một cửa trong việc lo cả thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh sẽ giúp nhà đầu tư bớt được các thủ tục phiền hà, đi lại nhiều lần.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ cấp đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh theo quy trình mới này.

Sở cũng là cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với sự quản lý của các cơ quan hành chính công…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *