​VIB mua lại chi nhánh TP.HCM của Commonwealth Bank of Australia

Giá trị thương vụ chuyển nhượng này không được tiết lộ. CBA vẫn nắm 20% cổ phần VIB.

Ông Hàn Ngọc Vũ, tổng giám đốc VIB, cho biết giai đoạn chuyển giao sẽ diễn ra trong vài tháng và VIB sẽ mở chi nhánh tại địa điểm chi nhánh hiện nay của CBA. Do vậy, hơn 22.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp hiện tại của CBA TP.HCM sẽ tiếp tục được phục vụ tại địa điểm hiện tại.

Về lý do chuyển nhượng, ông Steve Ellis, giám đốc phụ trách thị trường VN của CBA, cho biết thay vì phải phân tải nguồn lực tại VN cùng lúc cho cả 2 ngân hàng (CBA TP.HCM và VIB), nay CBA sẽ tập trung vào phát triển sự hiện diện và dịch vụ cho khách hàng thông qua VIB. Mặt khác CBA cũng sẽ mở một trung tâm phát triển công nghệ kỹ thuật số.

CBA hiện diện tại Việt Nam từ năm 1994 với việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội, và mở chi nhánh CBA TP.HCM từ năm 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *