​Xử lý dự án, doanh nghiệp thua lỗ theo cơ chế thị trường

Ngày 20-6, Báo điện tử Chính phủ thông tin cuộc họp về việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương diễn ra ngày 17-6 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh Ban cán sự Đảng Chính phủ và Bộ Công Thương tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để chấm dứt tình trạng thua lỗ, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước và xã hội.

Trong năm 2017, hoàn thành phương án xử lý đối với từng dự án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Phấn đấu đến hết năm 2018 xử lý căn bản các tồn tại, yếu kém ở các dự án.

Đến năm 2020 hoàn thành việc xử lý các tồn tại, yếu kém đối với các dự án.

Xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác từng dự án.

Quan điểm của Bộ Chính trị là kiên quyết xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; tôn trọng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp; Nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án nêu trên.

Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện phương án xử lý các dự án, doanh nghiệp bảo đảm đúng mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc đề ra, đạt hiệu quả cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *